Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

Facebook Widget Slider

Obowiązkowe oświadczenie dotyczące podawania leków. Prosimy o wydrukowanie załączników, uzupełnienie i dostarczenie organizatorowi w dniu wyjazdu. Załącznik 1 jest obowiązkowy dla wszystkich, załącznik 2 dotyczy osób przyjmujących leki na stałe.

 

Załącznik 1          Załącznik 2

Szukaj

U. M. CIECHANÓW

 

AKCEPTUJEMY KARTY


 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin korzysta w 2016r z programu "KLUB", którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

URZĄD MIASTA CIECHANÓW

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin realizuje w 2016 roku zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: "Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - szkolenie dzieci i młodzieży". Realizacja tego zadania jest wspierana finansowo przez Gminę Miejską Ciechanów.

Nasi partnerzy