Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

Facebook Widget Slider


Celem Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin jest prowadzenie w różnych środowiskach, a głównie wśród młodzieży działalności sportowej i wychowawczej, zapewnianie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w treningach, sporcie kwalifikowanym, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej nie tylko w aspekcie fizycznym ale i duchowym. Miłość do rodziców, szacunek do nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność, to podstawowe wartości, które proponujemy dzieciom i młodzieży.
Treningi karate prowadzone są z poszanowaniem zasad dydaktyki i metodyki zajęć sportowych, w atmosferze dyscypliny i samurajskich tradycji. Ich celem jest wszechstronny rozwój psychofizyczny ćwiczących oraz nabycie rzeczywistych umiejętności walki.
W naszym klubie trenować mogą wszyscy, którym stan zdrowia na to pozwala. Ćwiczyć może każdy, kto chce poprawić kondycję fizyczną i nauczyć się technik samoobrony.

Proponujemy:
• profesjonalnie prowadzone treningi karate i samoobrony ;
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych ;
• dla dzieci zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate i gimnastyki ;
• treningi prowadzone przez doświadczonych instruktorów posiadających      wykształcenie pedagogiczne ;
• wysoki poziom prowadzonych zajęć, także z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń (tj. makiwary, worki treningowe itp.) ;
• wyjazdy na egzaminy szkoleniowe ;
• obozy letnie i zimowe.
Nawet najwięksi mistrzowie byli kiedyś na swoim pierwszym treningu. Zapraszamy do Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin.

Szukaj

U. M. CIECHANÓW

 

AKCEPTUJEMY KARTY


 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin korzysta w 2016r z programu "KLUB", którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

URZĄD MIASTA CIECHANÓW

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin realizuje w 2016 roku zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: "Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - szkolenie dzieci i młodzieży". Realizacja tego zadania jest wspierana finansowo przez Gminę Miejską Ciechanów.

Nasi partnerzy