Wymagania egzaminacyjne (od 14 lat)

Kyokushin – podobnie jak inne sztuki walki posiada swój system stopni wtajemniczenia – kyu (uczniowskie) i dan (mistrzowskie). Kolejność stopni uczniowskich – od 10 kyu do l kyu, natomiast stopni mistrzowskich – od l dan do 10 dan. Kolor pasa informuje jaki stopień posiada jego właściciel. Zdobywanie kolejnych pasów to swego rodzaju podróż. Każdy etap to nowe zadania i pytania, to zdolność rozumienia karate, panowania nad samym sobą, siła i mądrość. Im jest się na tej drodze dalej, tym większe pragnienie by codzienny trening pogłębić lekturą, medytacją, spotkaniami z ludźmi.

Biały pas – Bez kyu

Poniższe umiejętności są nauczane i doskonalone już od pierwszego treningu i stanowią bazę dla każdego następnego stopnia.

A. Techniki – Kihon (podstawy)

 • Tachikata (pozycje): Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Shizen Dachi (Sotohadziji Dachi), Uchihadziji Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Kuba Dachi, tsuruashi Dachi.
 • Tsuki (uderzenia): Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Ucho, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, Uraken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi, Shuto Gammen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi.
 • Uke (bloki): Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai.
 • Keri (kopnięcia): Mae Keage, Uchimawashi, Sotomawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri.
 • Ido (Poruszanie się: Podstawy): W Zenkutsu Dachi: poruszanie się do przodu i do tyłu, obroty w połączeniu z jedną techniką (Tsuki, Keri, Uke), np. Zekutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki albo Gyaku Tsuki
 • Kata: Taikyoku Sono Ichi, Taikyoku Kata Sono Ni, Sokugi Taikyoku Kata Sono Ichi

  B. Sprawność
 • Rozciągnięcie: Głowa dotyka podłogi, siedząc z nogami rozchylonymi.
 • 20 pompek
 • 20 przysiadów z podskokami
 • Stanie na rękach: 20 sekund (przy pomocy partnera)
 • Podciągnięcia na drążku: 3
 • Wyskok (Tobi Geri): na wysokość swojego ciała

  C. Kumite
 • Yakusoku Kumite: Tylko blokowanie/obrona przed uderzeniami i kopnięciami.
 • Jiyu Kumite: 30 sekund
  Kryteria oceny: Reigi (postawa, nastawienie do walki) / Kamae (gotowość) / Kiai

  D. Test teoretyczny
 • W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres podanie podany przez egzaminatora.

POMARAŃCZOWY PAS – 10 i 9 kyu

Podstawowe techniki jak dla białego pasa oraz:

A. Techniki – Kihon (podstawy)

 • Tachikata (Pozycje): Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi.
 • Ido (Poruszanie się: Podstawy): Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): Poruszanie się do przodu i do tyłu, obroty, np. Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke
  Powtarzanie tej samej techniki, np.: Zenkutsu Dachi + 2 x Seiken Oi Tsuki,
  Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki
 • Kata: Taikyoku Kata Sono San, Sokugi Taikyoku Sono Ni, Sokugo Taikyoku Sono San.

  B. Sprawność
 • Rozciąganie jak dla białego pasa, z widoczną poprawą.
 • Pompki: 30
 • Przysiady z poskokami: 30
 • Stanie na rękach: 30 sekund
 • Podciągnięcia na drążku: 5
 • Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 10 cm

  C. Kumite
 • Yakusoku Kumite: Tylko blokowanie / obrona przed uderzeniami i kopnięciami.
 • Jiyu Kumite: 30 sekund
  Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai

  D. Test teoretyczny
 • W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

NIEBIESKI PAS – 8 i 7 kyu

Podstawowe techniki jak dla białego i pomarańczowego pasa oraz:

A. Techniki – Kihon (podstawy)

 • Tachikata (pozycje): Kakeashi Dachi
 • Tsuki (Uderzenia): Tettsui, Nukite, Shotei
 • Uke (bloki): Morowe Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke
 • Kokyu Ho (Technika oddychania): Ibuki
 • Ido (Poruszanie się: Podstawy): Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
  Sanchin Dachi: Poruszanie się: do przodu i do tyłu, obroty, np: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki
  Kiba Dachi: Poruszanie się: Bokiem w przód i w tył (Mae Kosa, Ushiro Kosa), obroty, np: Kuba Dachi Jun Tsuki, Tettsui
  Kombinacja (blok i atak) np: Zenkutsu Dachi + Jodan Uke + Seiken Chudan Gyaku Tsuki
  Kombinacja (Tsuki i Keri) np: Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki
 • Kata: Pinan Sono Ichi, Pinan Sono Ni, Sanchin

  B. Sprawność
 • Rozciągnięcie: Ramiona dotykają podłogi siedząc z rozchylonymi nogami.
 • Pompki: 40
 • Przysiady z podskokami: 40
 • Stanie na rękach: 40 sekund
 • Podciągnięcia na drążku: 8
 • Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 15 cm

  C. Kumite
 • Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i kontratak)
  Przeciwnik atakuje, blokuje, kontratakuje używając różnych technik
 • Jiyu Kumite: 60 sekund
  Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Khai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

  D. Test teoretyczny
 • W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

ŻÓŁTY PAS – 6 i 5 kyu

Podstawowe techniki jak dla niebieskiego pasa oraz:

A. Techniki – Kihon (Podstawy)

 • Tsuki (Uderzenia): Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki
 • Bloki (Uke): Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke
 • Ido (Poruszanie się: Podstawy): Kaiten Ido (Obroty) np: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui
 • Dako Ido (Kąt 45 stopni) np: Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai
 • Kata: Pinan Sono San, Pinan Sono Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

  B. Sprawność
 • Rozciągnięcie; Tak jak niebieski pas z widoczną poprawą.
 • Pompki: 50
 • Przysiady z podskokami: 50
 • Stanie na rękach: 50 sekund
 • Podciągnięcia na drążku: 10
 • Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 20 cm

  C. Kumite
 • Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i kontratak)
  Przeciwnik atakuje, blokuje, kontratakuje używając różnych technik.
 • Jiyu Kumite: 60 sekund x 3 rundy
  Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

  D. Test teoretyczny
 • W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

ZIELONY PAS – 4 i 3 kyu

Podstawowe techniki jak dla żółtego pasa oraz:

A. Techniki

 • Ido (Poruszanie się: Podstawy)
  Podstawowa praca stóp w Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)
 • Kata: Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura, Taikyoku Sono Ni Ura, Taikyoku Sono San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

  B. Sprawność
 • Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku
 • Pompki: 60
 • Przysiady z podskokami: 60
 • Stanie na rękach: 60 sekund
 • Podciągnięcia na drążku: 12
 • Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm

  C. Kumite
 • Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, kombinacja w Kumite No Kamae, praca stóp.
 • Jiyu Kumite: 60 sekund x 5 rund
  Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje (równowaga między kopnięciami i ciosami) / Praca nóg – poruszanie się

  D. Test teoretyczny
 • W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

BRĄZOWY PAS – 2 i 1 kyu

Podstawowe techniki jak dla zielonego pasa oraz:

A. Techniki

 • Ido (Poruszanie się: Podstawy)
  Kumite No Kamae – praca stóp, poruszanie się: różne kąty
 • Kata: Pinan Sono Ichi Ura, Pinan Sono Ni Ura, Pinan Sono San Ura, Pinan Sono Yon Ura, Pinan Sono Go Ura, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni

  B. Sprawność
 • Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku.
 • Pompki: 100
 • Przysiady z podskokami: 100
 • Stanie na rękach: 90 sekund
 • Podciągnięcia na drążku: 15
 • Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm (Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, prawa i lewa)

  C. Kumite
 • Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, kombinacja w Kumite No Kamae, praca stóp
 • Jiyu Kumite: 60 sekund x 10 rund
  Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje / Równowaga między kopnięciami i ciosami / Praca stóp

  D. Tameshi Wari

  E. Goshin Jitsu (samoobrona): Podstawowe ruchy

  F. Test teoretyczny
 • W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.